• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Smulterskäret

Vägbeskrivning

Naturreservatet Smulterskäret är ett vackert område beläget i kommunen Luleå i Norrbottens län. Reservatet är stort, med en total yta på 323 hektar. Av denna yta utgörs 83 hektar av land, 239 hektar av vatten och 54 hektar av skog. Smulterskäret är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 29 december 2015 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

På Smulterskäret finns en gammal naturskog, främst bestående av granträd. De fallna träden på skogsgolvet ger livsrum åt många av de sällsynta arter som hör urskogen till. Området är också rikt på fornlämningar, och ett gammalt fiskeläge kan beskådas på Smulterskärets sydöstra udde.

Smulterskäret är beläget strax öster om Småskär, i de yttre delarna av den vackra Luleå skärgård. Med sin unika natur och rika historia är Smulterskäret ett populärt utflyktsmål för besökare från när och fjärran.