• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Snappan

Vägbeskrivning

Snappan är ett naturreservat på drygt 30 hektar som ligger på södra Kroppefjäll i Vänersborgs kommun i Västra Götalands Län. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 12:e januari 2021.

Det som gör Snappan så speciellt är den sällsynta idegranen som finns spridd över markerna, särskilt i de södra och östra delarna. Men även andra växter som blåsippor och sårläka trivs här. Under våren bjuder den örtrika granskogen på fina mattor av blåsippor och en brant med tall, lind och äldre senvuxen ek löper också genom området. Här finns också flera ovanliga moss- och lavarter.

Naturreservatet har en landyta på 32 hektar varav 31 hektar utgörs av skog. Det finns även några bäckar och källor i området. En av bäckarna försvinner under jord i den södra delen för att dyka upp igen på ett annat ställe.

En del av träden i naturreservatet är rejält ålderstigna. Men gammalträden är rena ungdomarna jämfört med områdets klapperstensfält. Klapperstenarna vittnar om att vart havsnivån var när inlandsisen drog sig tillbaka för sisådär 10 000 år sedan.

Kulturlämningar finns också i området, som till exempel stensatta vägar. För besökare finns det en parkering i närheten av naturreservatet.