• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Snöberget

Vägbeskrivning

Snöberget är ett naturreservat i Hedemora kommun i Dalarnas län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län, skapades den 10 augusti 2011 och har en storlek på 66 hektar. Hela ytan består av landyta, varav 62 hektar utgörs av skog.

Skogen i Snöberget är i huvudsak talldominerad och innehåller träd i varierande åldrar. Många av träden är riktiga gammelträd och kan vara upp till 250-300 år gamla. Dessutom finns det inslag av lövträd. Död ved i form av lågor är vanligt förekommande i området, och det finns även spår av skogsbränder. En stubbe i reservatet har till exempel spår efter fem bränder.

Det är en plats med höga naturvärden och några av de skyddsvärda arterna i området inkluderar blomkålssvamp, ullticka och dropptaggsvamp. Dessa svampar är signalarter som indikerar att området är en skyddsvärd skog.

Snöberget lämnas till fri utveckling för att bevara och förädla dess naturvärden. Detta innebär att området får utvecklas naturligt utan mänsklig påverkan. Genom att skydda detta område kan vi säkerställa att dess höga naturvärden bevaras för framtida generationer att njuta av.