• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Söderåsens domänreservat

Vägbeskrivning

Söderåsens domänreservat är ett naturskönt område beläget i Hofors kommun i Gävleborgs län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, skapades den 10:e januari 1997 och täcker en yta på 28 hektar. Av dessa består 21 hektar av tallskog, medan resterande delar av reservatet utgörs av landyta.

Besöket vid klapperstensfälten i Söderåsens naturreservat rekommenderas särskilt på våren, sommaren och hösten. Här kan man promenera längs stigen som går tvärs genom reservatet och över klapperstensfälten. Reservatet bjuder på spännande upplevelser i skog och vid gamla strandvallar.

Från Söderåsen, mitt i Hofors skogsbygd, kunde man för 8 000 år sedan ha spejat ut över en vattenspegel som sträckte sig ända till Ryssland. Där hade den enorma Ancylussjön, Östersjöns föregångare, sin västra strand. Vågorna svallade och brusade, sand och jord sköljdes bort och lämnade en tydlig strandvall av klapperstenar i vattenlinjen. När vattnet drog sig undan framträdde den mäktiga Söderåsen och strandvallen visar nu var vattnet stod, 160 meter över dagens havsnivå.

Utöver klapperstensfälten och strandvallen finns det även andra naturupplevelser att upptäcka i reservatet. Här växer ljung, lingon, mjölon och olika lavar. Renlavar, kartlav, fönsterlav och islandslav är några exempel på lavsorter som kan hittas i reservatet. Raggmossa är en annan växt som klarar av torra miljöer och som finns att upptäcka här.

För att underlätta besöket finns det informationstavlor och parkeringsmöjligheter i området. Söderåsens domänreservat är ett fantastiskt naturområde som bjuder på unika och minnesvärda upplevelser för besökare som är ute efter att uppleva naturen på nära håll.

Information
Parkering