• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Södra Hultarp

Vägbeskrivning

Södra Hultarp är ett naturreservat beläget i kommunen Höör i Skåne län. Reservatet, som är 23 hektar stort, förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 28 augusti 1979. Här finner man främst skog, som utgör 15 hektar av den totala ytan.

Reservatet gränsar till Allarps bjär, ett annat naturreservat, och tillsammans bjuder de två på lummiga lövskogsbackar med en intressant geologisk historia. För 200–80 miljoner år sedan fanns det en aktiv vulkan i området och än idag kan man finna spår av denna i reservaten.

Södra Hultarp är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister som vill uppleva den vackra naturen och ta del av områdets rika geologiska historia. Reservatet är också ett viktigt område för den biologiska mångfalden då det är hem för många sällsynta arter och växter.

Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och följa de råd och regler som finns för att bevara reservatet i dess naturliga tillstånd.