• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Södra Lökaröd

Vägbeskrivning

Södra Lökaröds naturreservat har en mjuk sluttning ner mot Hörrödsån och är mestadels täckt av lövsumpskog. Områdets största naturvärden återfinns dock i det blomsterrika rikkärret och i den omgivande fuktängen. Här finns en rik biologisk mångfald med många arter av fåglar, groddjur och insekter.

Besökare kan njuta av den vackra naturen genom att vandra på de utstakade stigarna och uppleva det unika ekosystemet som Södra Lökaröd har att erbjuda. I reservatet finns även informationstavlor som ger besökare en inblick i områdets historia och betydelse för den biologiska mångfalden.