• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad

Vägbeskrivning

Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad är ett naturreservat beläget i Burlöv och Lomma kommuner i Skåne län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 16 juni 2008.

Reservatet täcker en yta på 256 hektar, varav 53 hektar utgörs av landyta och 203 hektar av vatten. Här finns en parkeringsplats och information om reservatet.

Strandängarna längs Öresund har varit betesmark sedan bronsåldern men det finns idag bara enstaka områden kvar. I Södra Lommabukten häckar många strandängsfåglar som trivs i det skyddade området, trots närheten till Malmös industriområde.

Reservatet är ett viktigt naturområde som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Skåne län. Här finns också möjlighet till rekreation och friluftsliv i en vacker och unik miljö.

Information
Parkering