• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Södra Stenungsön

Vägbeskrivning

Södra Stenungsön är ett naturreservat beläget i Stenungsunds kommun i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 2:e maj 2011 som en del i arbetet med tätortsnära natur. Med en storlek på 63 hektar är Södra Stenungsön kommunens mest besökta grönområde.

Reservatet består av 50 hektar landyta, 13 hektar vatten och 33 hektar skog. Här finns flera badplatser, varav Hawaii är den mest populära. Det finns också strövområden i barrblandskogar där man kan uppleva en rik flora, särskilt utmed grunda stränder och på översilade, näringsrika klippor i den sydligaste delen av området.

Södra Stenungsön har en karg, klippdominerad miljö beväxt med äldre tallskog som är starkt kännetecknande för området sedan lång tid tillbaka. Dock har igenväxningen av tall, enbuskar, slån och nyponros gått ganska långt på näringsrika och strandnära marker. Även kring badplatsområdet finns inslag av gamla, högväxta tallar.

Sammanfattningsvis är Södra Stenungsön ett vackert och omtyckt naturreservat med många möjligheter till bad och naturupplevelser.