• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sölvesborgsviken

Vägbeskrivning

Sölvesborgsviken är ett naturreservat beläget i Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapades redan den 1 maj 1939 i syfte att skydda fågellivet. Med sina 166 hektar är det ett av de äldre naturreservaten i Sverige.

Reservatet består av tre olika områden: en landyta på 57 hektar, en vattenyta på 109 hektar och en skog på 9 hektar. Den största delen av reservatet utgörs av en brackvattenvik med omgivande stränder. Den inre delen av viken är grund och vassrik, medan betade strandängar, torrängar och skogsdungar finns innanför vassbältet. Även några mindre öar ingår i reservatet.

Det finns en rad anordningar i reservatet som lockar besökare. En rik flora och ett rikt fågelliv är några av de största attraktionerna. Här kan man uppleva både havsörn, fiskgjuse och många andra fågelarter. Dessutom finns det kulturhistoriska värden, som exempelvis resterna av en gammal befästning på Kaninholmen.

Sölvesborgsviken är lätt att ta sig till över Sölvesborgsbron och området är viktigt för friluftslivet. Det är ett populärt utflyktsmål för både boende i regionen och turister. I december 2017 ombildades reservatet med nya gränser och föreskrifter för att ytterligare skydda området och dess naturvärden.

Sammanfattningsvis är Sölvesborgsviken ett naturreservat i Blekinge län som har funnits sedan 1939. Med sina 166 hektar är det ett av de äldre naturreservaten i Sverige. Reservatet består av en brackvattenvik med omgivande stränder, betade strandängar, torrängar och skogsdungar. Här finns en rik flora och ett rikt fågelliv samt kulturhistoriska värden. Området är lätt att ta sig till och viktigt för friluftslivet.