• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Söppenmyren

Vägbeskrivning

I Dalarnas län och kommunen Smedjebacken ligger naturreservatet Söppenmyren. Det skapades den 20 juli 1999 och är förvaltat av Smedjebackens kommun. Reservatet är en fridfull plats med fina promenadstråk, beteshagar och flera rastplatser, trots att det ligger intill tätort och bebyggelse. Söppenmyren är ett toppenområde för både hundpromenader och familjeutflykter.

Reservatet är 47 hektar stort, där 28 hektar utgör landyta och 18 hektar är vatten. Det finns också 10 hektar skog på området. Här finns trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig, med bland annat pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Bland djurlivet finns fågelarterna stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och ibland rariteten kungsfiskare. För den som vill läsa mer om reservatet och dess omgivningar, rekommenderas ett besök på Smedjebackens Naturkartans webbplats. Allt som allt är Söppenmyren en vacker och lugn oas mitt i bebyggelse.