• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sörilandhuvudet

Vägbeskrivning

Sörilandhuvudet är ett naturreservat beläget i Luleå kommun i Norrbottens län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 mars 2018. Med en storlek på 150 hektar består reservatet av 148 hektar landyta och 2 hektar vatten. Av landytan är 138 hektar täckt av skog.

Vandring genom skogarna i Sörilandhuvudet erbjuder en mosaik av olika miljöer. Besökare kan promenera bland ståtliga aspar, granar och tallar. Det är inte ovanligt att se en skalbagge på en solbelyst tall eller en hackspett som letar efter larver i en gammal asp.

Reservatet ligger söder om Råneåälven ungefär 18 kilometer från Råneå in mot landet. Det består av den flacka, skogsbeklädda kullen, Sörilandhuvudet, som har gett namn åt reservatet, samt kullens västra, norra och östra sluttning. Skogarna i reservatet är varierande och i stort sett orörda sedan branden som drog igenom området för 150 år sedan.

Det som gör Sörilandhuvudet speciellt är den höga andelen gamla lövträd och den frodiga skogen. Besökare kan uppleva allt från lövbrännor till frodiga gran- och blandskogar och nästan rena tallskogar. Reservatet är ett viktigt område för biologisk mångfald och friluftsliv.