• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sörmon

Vägbeskrivning

Sörmon i Värmlands län är ett naturreservat på 434 hektar som förvaltas av Karlstads kommun. Naturreservatet inrättades den 30 maj 1985 och består enbart av landyta, varav 385 hektar utgörs av skog.

Tallmon, som är beläget i direkt anslutning till Charlottenberg, är ett tätortsnära skogsområde som ingår i naturreservatet. Området har höga naturvärden och en särpräglad topografi med sandmo, raviner, branter och vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, där jordarten till stor del består av ren sand.

Tallmon är ett populärt utflyktsmål och har ett nätverk av stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Naturreservatet förvaltas av Eda kommun, som erbjuder mer information om området på sin hemsida.