• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sotterns skärgård

Vägbeskrivning

Sotterns skärgård är ett naturreservat beläget i Hallsberg kommun, Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 4 april 1997. Naturreservatet sträcker sig över 709 hektar, varav 51 hektar är landyta, 658 hektar är vatten och 23 hektar är skog.

Naturreservatet är välkänt för sitt rika fågelliv och här finns över 100 olika fågelarter som häckar. Sotterns sjö är också en populär fiskesjö på grund av dess rika fiskliv. På många öar i skärgården finns kala klipphällar som ger en känsla av att man befinner sig vid havet.

För att underlätta för besökare finns det anordningar som dass, information, vedförvaring/vedbod och en eldstad. Det är dock viktigt att tänka på att inte störa fåglarna när man rör sig i området. Sotterns skärgård är en vacker och värdefull miljö som behöver tas om hand och skyddas för framtida generationer.