• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sparresäter

Vägbeskrivning

Sparresäter är ett naturreservat beläget i kommunen Skövde i Västra Götalands län. Det är ett populärt resmål för de som vill uppleva naturen och det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Naturreservatet skapades den 18 september 2001 och har en storlek på 44 hektar, varav 42 hektar utgörs av landyta och 1 hektar av vatten.

I Sparresäter kan besökare uppleva en vacker natur bestående av hagmarker och lövskogar. Här finns ett drygt dussin jätteträd och en fin flora av ek, björk, ask och vildapel. Utmed sjön Långens sydvästra hörn ligger en ekhage och i vissa delar av skogen finns lundflora.

Norr om hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog, ask- och almskog samt ung bokskog. Skogen i branten är rik på död ved. Det finns även anordningar i naturreservatet som parkering och information för besökare.

Sparresäter är ett vackert naturreservat som passar perfekt för en dagstur eller en picknick. Här kan man uppleva naturen på nära håll och samtidigt njuta av lugnet och rofylldheten som området erbjuder.