• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stabbtjärnbäcken

Vägbeskrivning

Stabbtjärnbäcken är ett naturreservat beläget i Bodens kommun, Norrbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län, skapades den 2 mars 2001 och sträcker sig över en areal på 27 hektar.

Det lilla reservatet omfattar en frodig bäckravin med grova och gamla träd av asp, gran och sälg spridda i området. Stabbtjärnbäcken genomskärs av vägen mellan Åkerby och Bodträskfors och utgörs av ravinen som delar upp sig i två grenar söder om landsvägen.

Reservatets skogar består huvudsakligen av gammal granskog med senvuxna träd och en rik tillgång på död ved. Här finns också en värdefull kryptogam- och kärlväxtflora. I den norra delen är skogen runt bäcken tät och vattenflödet mynnar ut i Luleälven.

Sammanfattningsvis är Stabbtjärnbäcken ett vackert naturreservat med en rik biologisk mångfald och en spännande historik. Besökare kan njuta av den frodiga ravinen och dess omgivningar samtidigt som de upplever en bit av Norrbottens fantastiska natur.