• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stackharen

Vägbeskrivning

Stackharen är ett naturreservat som ligger i Hedemora kommun i Dalarnas län. Reservatet är 42 hektar stort och består helt av landyta, varav 19 hektar utgörs av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 23 december 1959.

Stackharen är en ö i Dalälven som endast går att nå med båt. Detta har gjort att ön är relativt ostörd och fungerar som en fristad för fågellivet. Området är speciellt viktigt för många olika fågelarter som häckar på ön. Här finns bland annat tofsvipor, brushanar och sångsvanar.

Reservatet är också viktigt för att bevara den naturliga miljön i området. Här kan man uppleva en orörd natur med en stor variation av växter och djur. På ön finns även ett antal kulturhistoriska lämningar, som vittnar om människors närvaro på ön under flera hundra år.

Att besöka Stackharen är en upplevelse för den som vill uppleva en ostörd och vacker natur. Här kan man promenera längs de fina stränderna, bada i det klara vattnet eller bara njuta av stillheten.