• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stenåkern

Vägbeskrivning

Stenåkern är ett naturreservat beläget på Sandön i Luleå skärgård, Norrbottens län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 17 februari 1970. Det har en landyta på 44 hektar, varav 25 hektar utgörs av skog.

Det centrala området i Stenåkern består av ett stort klapperstensfält som omges av gles tallskog. Klapperstensfältet har uppstått genom att havet svallat Luleälvsåsen och genom landhöjningen har området stigit ur havet. Sand och finare partiklar har spolats bort och återfinns som vidsträckta sand- och dynfält i närheten.

I området finns ensamma knotiga tallar och en värld av tåliga lavar. Stenlandskapet är också hem åt skogsfåglarna tjäder och järpe samt vår största hackspettsart, den svarta spillkråkan. Denna högljudda fågel hörs året om och har en kraftigare och längre trumvirvel än sina släktingar.

Stenåkern är ett viktigt naturreservat som ger besökare möjlighet att uppleva en unik och vacker natur. Här kan man vandra genom klapperstensfältet och upptäcka de tåliga lavarna eller lyssna till spillkråkans högljudda trumvirvel.