• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stenbittjärnen

Vägbeskrivning

Stenbittjärnen är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen och skapades den 28 december 2009. Reservatets totala yta är 92 hektar, varav 88 hektar är landyta och 3 hektar utgörs av vatten. I reservatet finns också 68 hektar skog.

Området utgörs främst av Björnbergets branta nordsluttning och små myrar och tjärnar vid foten av sluttningen. En väg utgör reservatets norra och östra gräns och en bäck, Abborrvattenbäcken, rinner längs reservatets norra gräns och passerar genom sjön Stenbittjärnen som gett reservatet dess namn.

Stenbittjärnen ligger cirka 30 kilometer öster om Åsele och cirka 3 kilometer nordväst om byn Tallsjö. Reservatet utgör ett viktigt skyddsområde för den biologiska mångfalden och ger möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för besökare.