• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stenfors

Vägbeskrivning

I södra Sverige, närmare bestämt i Tingsryd kommun i Kronobergs län, ligger naturreservatet Stenfors. Reservatet är 65 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det skapades den 16 december 2010 och består av 53 hektar landyta, 12 hektar vatten och 49 hektar skog.

Stenfors naturreservat är en underbar plats för naturälskare och kulturhistorieentusiaster. Här kan man ta del av en vacker natur och spännande kulturhistoria. Genom reservatet går Stenfors kulturstig som med skyltar berättar om den äldre markanvändningen.

I naturreservatet finns ädellövskog i form av gamla ekar och bokar. I den gamla skogen hittar man många sällsynta arter, bland annat ett flertal ovanliga lavar och mossor. I närheten av ån ser man ofta utter och i ån lever öring och den sällsynta musselarten flat dammussla.

Förutom den fantastiska naturen finns det flera anordningar i reservatet för besökarna. Det finns information, parkering, rastplats och eldstad.

På flera ställen i reservatet, men framförallt i områdets norra del, finns ruiner, husgrunder och andra spår efter det gamla järnbruket Stenfors bruk. Bruket grundades under 1600-talet och drevs till sent 1800-tal. Idag är platsen ett populärt utflyktsmål och ett spännande besöksmål för alla som är intresserade av kulturhistoria.

Stenfors naturreservat är en pärla i Kronobergs län och en plats som man inte bör missa att besöka.