• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stigfjorden

Vägbeskrivning

Stigfjorden är ett 6729 hektar stort naturreservat beläget mellan kommunerna Orust och Tjörn i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 9 maj 1979. Av de totala hektarna utgör landytan 2930 hektar, vattnet 3799 hektar och skogen 812 hektar.

Stigfjorden är ett innanhav i miniatyr och är segelbart genom trånga sund i öster och väster. Kalvöfjorden och Tjuve kile ligger i den grunda norra delen av fjordsystemet, medan Sundsby kile öster om Mjörn utgör några av kustens mest artrika fågellokaler. Under vår och höst är området näringsplats för tusentals änder, gäss, svanar och vadarfåglar tack vare den rika produktionen i vattnet och på strandängarna.

Stigfjorden är av stor internationell betydelse och har upptagits på listan över våtmarker i enlighet med den så kallade Ramsarkonventionen. Detta innebär att landet har skyldighet att bevara miljön så intakt som möjligt.