• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stjärnö

Vägbeskrivning

I Valdemarsviken, Östergötlands län, ligger naturreservatet Stjärnö. Reservatet är 73 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det skapades den 10:e januari 1984 och består av 32 hektar landyta, 40 hektar vatten och 23 hektar skog.

Stjärnö är en kuperad plats med berg i dagen på många ställen. Skogen i området varierar i ålder och sträcker sig från äldre, tämligen orörd skog till ungskog och hygge. Området brukades tidigare för bete och bär fortfarande spår av detta.

Vattenområdet i Stjärnö naturreservat består helt av grunda bottnar i Kattedalsfjärden. Denna nästan avsnörda havsvik är en viktig rastlokal för fåglar och har troligtvis unika undervattensvärden.