• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stockebäcksäng

Vägbeskrivning

Stockebäcksäng är ett naturreservat som ligger i kommunen Örebro i Örebro län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Örebro län den 14 december 1973 och består av en landyta på 21 hektar. Hela 20 hektar av ytan täcks av skog, medan resten utgörs av små kärr, bergknallar och öppen torräng.

Naturreservatet är ett viktigt område för den biologiska mångfalden och har en rik flora med många olika växtarter. Här finns även ett rikt fågelliv med många olika arter som trivs i den lundartade ädellövskogen.

För att underlätta för besökare har det byggts anordningar i reservatet. Det finns informationstavlor som berättar om områdets historia och biologiska mångfald. Dessutom finns det en parkering och en rastplats där besökare kan vila och njuta av naturen.

Sammanfattningsvis är Stockebäcksäng ett naturreservat som är väl värt ett besök för den som är intresserad av biologisk mångfald och vacker natur. Här kan man uppleva den lundartade ädellövskogen och njuta av det rika fågellivet.