• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stocksätterskogen

Vägbeskrivning

Stocksätterskogen är ett naturreservat beläget i Örebro Län, som förvaltas av Hallsbergs kommun. Reservatet skapades den 10 juli 2018 och har en total storlek på 9 hektar, alla är landytor. Av dessa är 8 hektar täckta av lövskog och rymmer många olika växter, svampar och fåglar. Stocksätterskogen är ett populärt rekreationsområde för dem som bor i närområdet, och är populärt för motion och naturupplevelser. Kommunen har information om naturreservatet tillgängligt på sin webbsida.