• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stocksmyr-Brännan

Vägbeskrivning

I Stocksmyr-Brännan kan besökaren uppleva en känsla av vildmark med stora myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Myrarna i reservatet är bland de finaste i länet och är hem till sileshår, myrlilja, missne och orkidéer. Öppna myrar lockar till sig fåglar som rödbena, grönbena och storspov. Skogarna i reservatet är rika på arter tack vare variationsrikedomen av olika miljöer. Glesa, solöppna skogar med mycket lövträd gynnar många arter och den döda veden är livsviktig för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats.

Följande anordningar finns i naturreservatet: fågeltorn, information, rastplats, vindskydd, eldstad och parkering för rörelsehindrade. Området har också ett rikt insektsliv och i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar man bland annat raggbockens larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av genom att ovanligt mycket björk och asp har växt upp. En annan art i reservatet som gynnas av brand är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat. Under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark och i soluppgången är fågellivet som intensivast. Man hör spillkråkan och den mindre hackspetten ropa ackompanjerad av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.

Fågeltorn
Information
Rastplats
Vindskydd
Eldstad
Parkering för rörelsehindrade
View this post on Instagram

A post shared by Frank Rekers (@meneer_perkele)