• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stor-Almselberget

Vägbeskrivning

Naturreservatet täcker en yta på 218 hektar och består nästan uteslutande av gammal naturskog. På toppen av berget breder gles hällmarkstallskog ut sig medan granskogen är högrest och frodig längs sluttningarna. På marken växer högörter som strutbräken och nordisk stormhatt, och förekomsten av död ved är rik. Detta gör området till en idealisk miljö för ovanliga vedsvampar som ostticka och rosenticka.

Naturreservatet är också hem till en mängd djurarter. Järpen och lavskrikan är två exempel på fåglar som trivs bland de hänglavsdraperade granarna. Andra djurarter som kan ses i området inkluderar älg, björn och lo.

Sammanfattningsvis är Stor-Almselberget ett fantastiskt naturreservat som är väl värt ett besök. Med sina storslagna skogar, berghällar och rika djurliv är det en plats som är speciell och unik i sitt slag.