• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Bornö

Vägbeskrivning

Stora Bornö är ett naturreservat beläget i kommunen Lysekil i Västra Götalands Län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 15 mars 2012. Reservatet täcker en yta av 243 hektar, med 234 hektar landyta och 9 hektar vatten. Det är en av de mest imponerande platserna i Gullmarens fjordlandskap med en höjd på över 100 meter.

Naturreservatet är hem för en rik flora och fauna med flera mycket sällsynta och skyddsvärda arter. Den är känd för sina ursprungliga kustlövskogar, som inkluderar restbestånd av bokskogar och lövrika blandskogar. Här finns också en lågvuxen hällmarkstallskog med tvåhundraåriga tallar på bergbunden mark. Stora Bornö har också använts för rationellt skogsbruk, men när ön blev naturreservat avvecklades de planterade barrskogarna. Hyggen och ungskogar kommer att utvecklas till nästa generation bok- och lövrika blandskogar.

Ön är hem för mer än fyrtio rödlistade arter, de flesta är knutna till lövskogarna. Bland dessa arter kan man nämna jättelav och örtlav, som är starkt hotade, men som har fem olika förekomster på ön. Här finns också norskoxel, klippoxel, nästrot och strandstarr. För den som är botaniskt intresserad är ön ett intressant område.

För den som föredrar att fiska eller ta salta bad finns det också lockande miljöer på granitklipporna på södra delen av ön. Och på öns västsida ligger Bornöstationen och dess omgivningar, som inte ingår i naturreservatet.

Stora Bornö är en naturperla i Västra Götaland, med sin rika flora och fauna och vackra landskap. Det är en plats som bör upptäckas och bevaras för kommande generationer att njuta av.