• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Harrie mosse

Vägbeskrivning

Stora Harrie mosse är en välbevarad naturpärla som ligger i kommunen Kävlinge i Skåne län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län sedan det skapades den 19:e juli 2003. Reservatet har en yta på 20 hektar som utgörs helt av landyta.

Stora Harrie mosse är en rest av ett stort rikkärsskomplex som har utsatts för dikning och uppodling. Det är bara de centrala delarna som har bevarats och de utgör idag ett extremrikkärr av högsta kvalitet. Mossen inhyser ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta arter.

För att underlätta besök och bevara området så finns det en parkering tillgänglig för besökare. Besökare kan njuta av den lugna och fridfulla atmosfären i reservatet och utforska dess natursköna omgivningar.

Stora Harrie mosse är ett exempel på hur naturreservat kan fungera som viktiga platser för att bevara och skydda sällsynta naturtyper och djurarter. Det är en plats som är väl värd ett besök för alla som uppskattar naturen och dess skönhet.