• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Höjden

Vägbeskrivning

Stora Höjden är ett naturreservat beläget i kommunen Storfors i Värmlands län. Det är ett äldre skogsområde med höga naturvärden och en yta på 32 hektar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 18 juli 2013.

Skogen består huvudsakligen av granar och terrängen är mycket kuperad och blockrik. Träd i olika åldrar och gamla, grovbarkiga aspar utgör en del av skogen. Fuktiga miljöer är viktiga för flera av de sällsynta arter som finns i området, vilket gör att det är viktigt att skogen inte glesnar och att den naturliga vattenbalansen i marken bevaras.

Reservatet har två anordningar, information och parkering, för besökare som vill utforska området. Syftet med att bilda reservatet är att bevara den biologiska mångfalden genom att tillåta skogen att utvecklas fritt. Stora Höjden är en viktig plats för att bevara sällsynta arter och dess höga naturvärden.

Information
Parkering