• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Hults fälad

Vägbeskrivning

Stora Hults fälad är ett naturreservat beläget i Båstad kommun i Skåne län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 20 oktober 1959. Med en landyta på 4 hektar är Stora Hults fälad inget stort reservat, men kan ge en glimt av hur de skånska kusterna såg ut för några hundra år sedan.

På reservatet möts besökaren av ett kulturpräglat och ålderdomligt landskap som tidigare var vanlig längs kusterna. Kustnära marker på Bjärehalvön har förmodligen betats i tusentals år, och reservatet utgör en rest av det förr så vidsträckta beteslandskapet i trakten. Under 1900-talet försvann en stor del av landets öppna betesmarker och ersattes av gran- och tallskogar.

Marken på Stora Hults fälad är övervägande sandig och torr. De torraste delarna av reservatet utgörs av gamla sanddyner. Buskskiktet är glest, men överlag dominerar gräsarter i reservatet. På de torra markerna växer härdiga växter som gul fetknopp, trift och backtimjan. I den västra delen av reservatet finns friskare marker med inslag av starrvegetation.

Reservatets öppna marker lockar bland annat till sig vadarfåglar som strandskata och tofsvipa. För besökare finns information och parkering tillgängligt. Stora Hults fälad är en viktig del av det skånska landskapets historia och ger en unik inblick i hur det såg ut förr.