• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Knattorpsmossen

Vägbeskrivning

Stora Knattorpsmossen är ett naturreservat beläget i kommunen Lindesberg i Örebro län. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 22 september 2017 och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län.

Reservatet är 195 hektar stort och består av 193 hektar landyta samt 2 hektar vatten. Det finns också 93 hektar skog i området. Stora Knattorpsmossen består av en myrmosaik med mossar, kärr, sjö och gammelskog.

I öster gränsar Stora Knattorpsmossen till naturreservatet Knattorpsmossen. Området är viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden och har en unik natur med många olika biotoper. Här finns en mängd olika växter och djur, bland annat flera rödlistade arter.

Det är möjligt att besöka Stora Knattorpsmossen och uppleva naturen på nära håll. Det finns flera vandringsleder som tar besökare genom olika delar av reservatet. Det är dock viktigt att tänka på att ta hänsyn till naturen och följa de regler som gäller för att bevara området.