• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Liane

Vägbeskrivning

En av de främsta syftena med naturreservatet är att skydda den gamla tallskogen så att många arter, inklusive tjädern, kan fortleva. Tallarna i skogen är upp mot 300 år gamla och har platta kronor med grova grenar, pansarbark och spiralvridning som är typiska för äldre träd. Sumpskogar, myrar och en botaniskt rik brant ingår också i naturreservatet.

Berggrunden i området består av lianeskiffer och här finns talrika spår från tidigare brytning av skiffer för kvarnstenstillverkning. Skogen i naturreservatet ska i fortsättningen få utvecklas fritt så att den gamla skogen kan skyddas och fortleva.