• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Lund

Vägbeskrivning

Stora Lund är ett naturreservat beläget i Ödeshögs kommun i Östergötlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 9 oktober 2003 och sträcker sig över 93 hektar. Av dessa är 35 hektar landyta, 57 hektar vatten och 8 hektar utgörs av skog.

Stora Lund har en rik historia som sträcker sig tillbaka 600 miljoner år då den förkastning och gravsänka som Vättern bildades i. Genom historiens gång har naturen lämnat avtryck på området, från ängsväxter som härstammar från järnålderns första ängsbruk till forntida vattendjur från istiden som fortfarande lever i Vättern idag.

Under större delen av 1900-talet var Stora Lund ett militärt övningsområde, vilket på ett oväntat sätt har bidragit till vissa biologiskt intressanta miljöer. Skadade hagmarksträd har blivit mat- och boplatser för insekter och fåglar.

Vätterns klara vatten är en viktig del i reservatets rika växt- och djurliv. Området är populärt bland fågelskådare och fiskeentusiaster och lockar även dykare som vill utforska Vätterns hemligheter.

Besökare till Stora Lund kan vandra bland blomsterprakt på stäppängarna och lyssna till Vätterns vågor som kluckar mot klipphällarna. Anordningar som dass, parkering och vindskydd finns tillgängliga för besökare som vill stanna en stund längre. Reservatet är en riktig pärla som måste upplevas.