• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Vänsberget

Vägbeskrivning

Stora Vänsberget är ett naturreservat i Norrbottens Län som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet skapades 2004 och har en storlek på 567 hektar, varav 456 hektar är skog. Naturreservatet sträcker sig över kommunerna Gällivare och Överkalix och består av de två bergen Skravelberget och Stora Vänsberget, som når en höjd av 328 meter över havet.

Det som utmärker Stora Vänsberget är de variationsrika skogarna med många spännande arter. Här finns gammal tallskog, gammal granskog samt lövskogar. Reservatet har också påverkats av tidigare skogsbränder, vilket har lett till en stor variation i området.

Flera arter som är knutna till naturskogar finns i Stora Vänsberget. Violettgrå tagellav och liten aspgelélav är två av dessa arter som växer på gammal gran och asp. Andra arter som lappticka och rosenticka kan ses växande på liggande död gran i stort sett i hela reservatet.

Stora Vänsberget är alltså ett naturreservat med en rik flora och fauna som är väl värt ett besök för den som är intresserad av naturen.