• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Vilången

Vägbeskrivning

Stora Vilången är ett naturreservat beläget i Värmlands Län, Kristinehamn och Storfors kommun. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 15 juni 2004. Det täcker en yta på 111 hektar, varav 23 hektar är landyta, 88 hektar vatten och 13 hektar skog.

Det som gör Stora Vilången speciellt är dess gammal skog längs Vilångens stränder och på dess öar. Här finns flerhundraåriga tallar på holmar och uddar, och den äldsta och mest naturskogsliknande skogen finns på Rutön och på små fastmarksholmar i strandkärren. På de två öarna, Storön och Rutön, finns också enstaka mycket gamla torrakor och några av dem har imponerande dimensioner.

Sjön Stora Vilången utgör 85 av reservatets 108 hektar. Det är en näringsfattig klarvattensjö som ligger 126 meter över havet. Här kan man vandra längs sjöns stränder och njuta av den vackra landskapsbilden.

Reservatet har också en historisk betydelse då man har funnit spår av tre stenåldersboplatser. Flera flintor och flintavslag har hittats i anslutning till bosättningarna.

För att underlätta för besökare finns det informationsskyltar och en parkering i reservatet. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla naturskogskaraktären i delar av reservatet och bibehålla den vackra landskapsbilden vid Stora Vilången.