• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stormossen (i Mickelsrud)

Vägbeskrivning

Stormossen i Mickelsrud är ett naturreservat beläget i Degerfors kommun, Örebro län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 8 mars 2018. Det omfattar en landyta på 289 hektar, varav 22 hektar är skog.

Syftet med att skapa naturreservatet är att skydda en stor och orörd våtmark för framtiden. Våtmarker som Stormossen är ovanliga och många har dikats ut och planterats med skog. Därför är det viktigt att bevara och skydda värdefulla naturmiljöer som denna.

Stormossen bjuder på en unik och varierande naturupplevelse med sin rika flora och fauna. Här finns en mångfald av fågelarter, blommor och insekter. Det är också en plats där besökare kan utöva friluftsliv och uppleva naturen på nära håll.

Genom att skapa Stormossen som naturreservat säkerställs att området bevaras för framtida generationer att besöka och uppleva. Det är en viktig insats för att bevara vår gemensamma miljö och skapa en hållbar framtid.