• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stormyrberget

Vägbeskrivning

Stormyrberget är ett naturreservat beläget i Gagnef kommun i Dalarnas län. Reservatet förvaltas av Stiftelsen Gagnefs naturvårdsfond och skapades den 16 juni 1998. Reservatets totala storlek är 50 hektar, varav 34 hektar är skog.

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran. I den välväxta granskogen finns många döda, stående träd som ger näring till sällsynta arter som gynnas av skogsbränder. Här frodas bl.a. granlav, skägglav och violettgrå tagellav.

Rasbranten utgör en tillflyktsort för lodjur och i området runt myren finns en artrik flora med bland annat flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr. Stormyrberget är en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden i området.

Som naturreservat är Stormyrberget skyddat från exploatering och annan mänsklig påverkan. Det är en plats där besökare kan uppleva naturens skönhet och samtidigt bidra till dess bevarande genom att följa de regler som gäller för besök i naturreservatet.