• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Storpissans domänreservat

Vägbeskrivning

Storpissans domänreservat är ett 10 hektar stort naturreservat som ligger i kommunen Ödeshög i Östergötlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 3 juli 1998.

Foto av Naturreservatet Storpissans domänreservat

Det som gör Storpissans domänreservat speciellt är dess flera hundra år gamla jättegranar och dess vackra bäck, Storpissan, som kastar sig ut i Vättern. Den kristallklara bäcken har hög kalkhalt och har gett reservatet dess namn. Pinnar, stenar och löv som ligger i botten av bäcken är helt inklädda med vitgrå kalk.

Reservatet ligger mitt på Ombergs västsida och består av 10 hektar landyta, varav 9 hektar är skog. Det är en naturskog med höga och grova granar, men det finns också gott om lövträd. Stormarna Gudrun och Per fällde många av de gamla granjättarna år 2005 och 2007, vilket gynnade granbarkborrar som dödade flera av de stående träden. Idag är de multnande stormfällda träden och höga stubbarna en perfekt miljö för många ovanliga insekter, mossor och vedsvampar.

Närheten till Vättern ger Storpissans domänreservat ett milt och fuktigt klimat. Tillsammans med den kalkrika jorden ger det förutsättningar för områdets rika växtliv och djurliv. Skogsbingel täcker stora mattor av marken och på våren doftar skogen lätt av lök från blommande ramslök. Kalkbräken är en ovanlig ormbunke som gynnats av den kalkrika jorden. Det är även möjligt att stöta på den gulvita orkidén nästrot, som saknar klorofyll och tar hjälp av svampar för att få näring.

Reservatet har flera anordningar, såsom informationsskyltar, parkering, eldstad och rastplats. Storpissans domänreservat är också en plats där man kan se ovanliga insekter, mossor, och vedsvampar. Snäckor, inklusive den hotade bukspolsnäckan, är andra exempel på djur som gillar den här kalkhaltiga och fuktiga miljön.

Information
Parkering
Eldstad
Rastplats