• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Storröjningsmoran

Vägbeskrivning

Storröjningsmoran är ett naturreservat som ligger i kommunen Söderhamn i Gävleborgs Län. Det är ett av länets mest värdefulla områden med en stor variation av sällsynta arter som glesgröe, storgröe och slokstarr. Reservatet är 50 hektar stort och består av 48 hektar skog och 2 hektar annan mark.

Trots att reservatet ligger nära en väg är området svårtillgängligt på grund av blöt mark och tät vegetation av yngre gran. Det finns inga stigar i området. Storröjningsmorans höga värde av flora har varit känt sedan tidigt 1900-tal och området uppmärksammades speciellt för de intressanta lövkärren eller lövsumpskogarna samt för nordlig förekomst av ask.

Den speciella floran i området betingas sannolikt av förekomsten av kalkhaltigt skalgrus i de lösa jordlagren samt av utströmmande rörligt markvatten i området. Men Storröjningsmorans naturvärden har skadats av tidigare dikningar och skogsbruk och är i behov av restaurering. Målsättningen är att återställa området och därigenom återskapa den lövrika sumpskog som en gång präglade området.

Storröjningsmoran är ett av de naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Reservatet skapades den 10 mars 2018 och är 50 hektar stort, bestående av 50 hektar landyta. Andra intressanta arter som förekommer rikligt i området är springkorn, bäckbräsma, gullpudra och dvärghäxört.