• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Storsanden

Vägbeskrivning

Storsanden är ett nytt naturreservat beläget i kommunen Luleå, i Norrbottens län. Reservatet täcker en yta på 75 hektar, varav 59 hektar utgörs av land och 16 hektar av vatten. Skogen utgör 53 hektar av området. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 29 juni 2020.

På den norra delen av Långön, cirka en mil från fastlandet, ligger naturreservatet Storsanden. Besökare som anländer med båt möts av en vacker sandstrand som inbjuder till bad. Gammelskogen är ofta lättvandrad men där granen tar vid blir skogen tätare och lummiga bräkenväxter pryder marken.

Storsanden är ett viktigt område för den biologiska mångfalden i regionen. Här finns en stor variation av växt- och djurarter, inklusive flera sällsynta arter. Reservatet är också en populär destination för friluftsliv, med många vandringsleder och möjligheter till fiske och camping.

Naturreservatet är ett viktigt inslag i det svenska naturvårdsarbetet och bidrar till att bevara och skydda den vackra och unika naturen i Norrbotten.