• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stråkanäsberget

Vägbeskrivning

Stråkanäsberget är ett naturreservat som ligger i kommunen Kalix i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 23 november 2012. Det täcker en yta på 153 hektar, varav 152 hektar är landyta. Skogen är en viktig del av området och täcker 129 hektar av ytan.

Reservatet har en rik flora och är dessutom en del av EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000. Stråkanäsberget är en låg höjd på 65 meter över havet och sträcker sig i västöstlig riktning genom reservatet. Skogarna har en hög produktivitet och en stor mängd grova aspar och andra lövträd växer på bergets sluttningar.

Inom reservatet finns även hällmarkstallskogar, öppna myrar och sumpskogar med gran och tall. Skogen har tidigare plockhuggits, men har inte brukats med rationella metoder, vilket har gjort att den har behållit värdefulla naturskogskvaliteter. Skogen är bördig och dess naturskogskvaliteter kommer sannolikt att öka när den nu lämnas för fri utveckling. När skogen börjar självgallra och sluter sig kommer det att skapas en luckig, olikåldrig skog med en mer naturlig karaktär.

Besökare kan ta del av information som finns i området. Stråkanäsberget är ett viktigt naturreservat som bevarar en rik flora och värdefulla naturskogskvaliteter.