• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Strandhusens revlar

Vägbeskrivning

Strandhusens revlar är ett marint naturreservat i Skåne Län, som sträcker sig utanför kommunen Lomma. Naturreservatet är förvaltat av Lomma kommun och skapades den 13 januari 2019. Området är stort med en yta på 345 hektar, varav 344 hektar utgörs av vatten.

Strandhusens revlar är ett grunt havsområde som sträcker sig från strandkanten till ca 7 meters djup. Området är av stor betydelse för fågellivet, säl och tumlare. Här finns både vegetationsfria bottnar och områden med ålgräsängar.

Naturreservatet är viktigt för fågellivet under hela året, inte minst vid rastning och övervintring. Sälarterna gråsäl och knubbsäl, samt tumlare, nyttjar Lommabukten och antas att de även nyttjar naturreservatet.

Besökare till Strandhusens revlar kan parkera och angöra vid samma punkt som för naturreservatet Öresundsparken. Området är en fantastisk plats för att uppleva naturen och dess invånare på nära håll.