• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Strömhöjden

Vägbeskrivning

Strömhöjden är ett naturreservat beläget i kommunen Krokom i Jämtlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtlands län, skapades den 17:e oktober 2020 och sträcker sig över en yta på 358 hektar. Av denna yta utgörs 355 hektar av land och 2 hektar av vatten.

I Strömhöjden kan besökare uppleva tall- och granskog som fått växa fritt efter senaste skogsbranden. Här finns en känsla av urskog bland fallna tallar och gamla granar. I södra delen av reservatet finns en vandringsled som sträcker sig från det fina Hasslingsåfallet, som ligger precis utanför reservatet, västerut på stigen.

För att underlätta besökarnas upplevelse finns det flera anordningar i reservatet. Bland annat finns det ett utsiktstorn där besökare kan få en överblick över området, samt information om reservatets flora och fauna. Det finns även en parkering och en rastplats där besökare kan ta en paus och njuta av naturen.

Majoriteten av Strömhöjden består av skog, med en total yta på 307 hektar. Reservatet är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden i området och är därför skyddat som naturreservat.