• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Strömsvattnet

Vägbeskrivning

Strömsvattnet är ett naturreservat som ligger i kommunen Strömstad i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 5 juli 1972 och har en storlek på 193 hektar. Av denna yta består 110 hektar av land, 82 hektar av vatten och 33 hektar av skog.

Det som gör Strömsvattnet så unikt är dess näringsrika slättsjö och dess rika vass-, säv- och starrvegetation. Sankmarkerna ger också förutsättningar för ett varierat fågelliv, där främst änder och vadare har goda rast-, uppehålls- och häckningsplatser.

Häckande arter som man kan hitta i området är bland annat skäggdopping, sothöna, rörhöna, gräsand och rödbena. Dessutom häckar den exklusiva vattenrallen också i reservatet och i vass- och sumpskogspartierna finns en rad småfåglar som sävsparv, rörsångare och sävsångare.

Strömsvattnet är en plats som är väl värd att besöka för den som är intresserad av fågelliv och naturupplevelser.