• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stutagölen

Vägbeskrivning

I södra Östergötland, nära sjön Sommen, ligger naturreservatet Stutagölen. Reservatet är 32 hektar stort och består helt av landyta, varav 30 hektar är skog. Det skapades den 30 maj 2011 och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Stutagölen har en rik flora av mossor och många insekter lever i den döda veden. Trakten präglas av tallskogsdominerade höjder och sluttningar och små odlingslandskap. Kring Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av asp och ek i skogarna och till dessa trädslag finns även en artrik flora och fauna.

Naturreservatet domineras av barrblandskogar där tall är det dominerande trädslaget i drygt halva reservatet och gran dominerar på den andra halvan. Lövinslaget är relativt litet, mellan fem och tio procent av virkesförrådet. Längst i öster finns ett område med isälvsgrus som bildar ett åsnät.

I naturreservatet finns även anordningar som informationstavlor och parkering. Stutagölen är en viktig del av det vackra sprickdalslandskapet runt sjön Sommen och är en plats som bjuder på en unik naturupplevelse för besökare.

Information
Parkering