• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sunnanå

Vägbeskrivning

Sunnanå är ett naturreservat som ligger i kommunen Mellerud i Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 5 juli 2007 och förvaltas av Melleruds kommun. Det är 133 hektar stort och består av 51 hektar landyta, 82 hektar vatten och 13 hektar skog.

Naturreservatet ligger norr om Sunnanå hamn, cirka 3 kilometer Ostnordost om Mellerud. Området är ett madområde vid Holmsåns utlopp till Vänern och har ett rikt växt- och djurliv. I västra delen av reservatet finns tidigare betad hagmark med äldre lövträd.

Sunnanå används som strövområde av närboende och besökare utifrån, särskilt i samband med besök av Sunnanå hamn. Holmsåns mynning är också en känd observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv.

Melleruds kommun har en viktig roll i att bevara och utveckla Sunnanå som naturreservat för framtida generationer. Reservatet är en viktig del av det lokala ekosystemet och en viktig resurs för miljö- och naturintresserade besökare.