• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Surö bokskog

Vägbeskrivning

Surö bokskog är ett naturreservat beläget i Mariestad kommun i Västra Götalands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 10 september 1981. Reservatet sträcker sig över en yta av 21 hektar, varav 16 hektar utgörs av skog.

Det som gör Surö bokskog unikt är dess vackra bokskog som sägs vara planterad på 1700-talet. En del av bokarna har därför en ålder på upp till 300 år. Bland skogen finns även en blandskog med träd som ek, asp, björk, alm och lind. Här och där finns även blåsippa och tandrot.

I området finns ett kärr, en alsumpskog och en badvänlig vik på västsidan. Inlandsisen har lämnat spår i form av stora stenar och block. Några av blocken är av bergarten granatamfibolit och är oerhört vackra med sina insprängda, ärtstora, mörkt brunröda granater.

Reservatet har även en fin fågelliv med fågelarter som storskrake, skäggdopping och drillsnäppa som lockas till vattnet och stränderna. I lövskogen hörs skogsduvans mjuka rop om våren.

För besökare finns det en spång som tar dig över kärret mellan parkeringsplatsen och bokskogen. I reservatet finns även information och parkering. Surö kan vid högt vatten i Vänern förvandlas till en ö, precis som namnet antyder.

Naturreservatet omfattar också ön Kiholmen som ligger några hundra meter väster om Surö. Sammanfattningsvis är Surö bokskog en vacker och unik plats att besöka för att uppleva naturen och fågellivet.