• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svallmyrberget

Vägbeskrivning

Här kan besökare uppleva den gamla skogen på nära håll genom att vandra längs en stig som går genom området och över det flacka berget, vars topp är cirka 70 meter över havet. Barrskogen i området är mestadels cirka 150 år gammal och trädslagen varierar mellan mest tall, mest gran och blandskog med björk och asp.

Svallmyrberget är hem för flera hotade arter som är beroende av riktig gammelskog. Här finns även flera gamla grova granar och tallar i åldern 200-250 år. Reservatet är lättillgängligt och terrängen är lättvandrad.

Svallmyrberget är en del av ett stråk med tre andra naturreservat på södra sidan av Luleälven