• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svanahuvudet

Vägbeskrivning

Svanahuvudet är ett naturreservat beläget i Bodens kommun i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 1 januari 2010. Det omfattar en landyta på 213 hektar och består till största delen av skogsmark.

Svanahuvudet är ett skogsberg med flera toppar, varav den högsta når 352 meter över havet. Berget är brant och ligger ovanför högsta kustlinjen. På toppen finns en bergsplatå med små höjder och några myrar. Skogen på Svanahuvudet består främst av gamla granar, men även björk, asp och tall finns representerade. Många av tallarna har en ålder på runt 300 år och det finns också flera gamla sälgar spridda över hela området.

Reservatet är rikt på hänglavar som manlav, tagellav och garnlav. En särskilt intressant art som växer på Svanahuvudet är långskägg, som är mycket sällsynt i nordligaste Sverige. Långskägg kräver speciella livsbetingelser, som hög och jämn luftfuktighet, och Svanahuvudet är en av totalt fyra kända lokaler för arten i Norrbotten.

Svanahuvudet är ett viktigt naturområde med en unik biologisk mångfald. Reservatet är också en populär plats för friluftsliv och vandringar.