• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svanamyran

Vägbeskrivning

Svanamyran är ett vackert naturreservat som ligger i kommunen Åsele i Västerbottens län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009. Med en storlek på 439 hektar består Svanamyran av landytor och omgivande skogar kring Båtsjön och Näslidens östsluttning.

Skogarna i Svanamyran är huvudsakligen urskogsartade barrblandskogar med rikligt lövinslag och gamla tallöverståndare. Det finns även mindre förekomster av yngre grannaturskog med gamla träd och områden med hög bonitet. Dessa skogar är hem för en mängd olika djurarter och är viktiga för den biologiska mångfalden i området.

Svanamyran är också hem för det stora myrkomplexet som bär samma namn. Denna myr är en av de största i Västerbotten och har en viktig roll i att bevara våtmarkerna i området och därmed också bidra till att bevara den biologiska mångfalden.

Besökare till Svanamyran kan uppleva den fantastiska naturen genom att vandra längs de många vandringslederna som finns i reservatet. Det finns också möjlighet att fiska i Båtsjön eller bara njuta av lugnet i den omgivande naturen.

Svanamyran är ett viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden i Västerbotten och är en plats som alla som uppskattar naturen bör besöka.