• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svaneholm, Norrskog

Vägbeskrivning

Naturreservatet Svaneholm, Norrskog är beläget i Skåne Län, i kommunen Skurup. Det är ett naturreservat med en landyta på 88 hektar och en total yta på 89 hektar. Reservatet skapades den 19 november 2016 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län.

Reservatet består av en varierande skogsmiljö med en dominant förekomst av ädellövträd. Skogen har en lång kontinuitet och landet har tidigare ägts av Svaneholms gods med medeltida anor. Skogen har varit trädbevuxen sedan åtminstone 1700-talet vilket resulterar i höga biologiska värden och förekomst av flera ovanliga arter.

Naturreservatet är en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och friluftsliv. Besökare kan uppleva det rika djur- och växtlivet genom att följa de markerade vandringslederna eller genom att delta i guidade turer. Svaneholm, Norrskog är ett vackert område med en unik naturmiljö som är väl värt ett besök.